Lepší Wi-Fi doma i v kanceláři

Ve spolupráci s Reseller Magazine Online a jeho redaktorem Františkem Doupalem jsme pro Vás připravili článek na téma WiFi mesh systémy

Lepší Wi-Fi doma i v kanceláři


Wi-Fi mesh systémy se mezi uživateli těší zcela oprávněně stále větší oblibě. Pojďme se proto na tato zařízení, která nám mohou jednoduše pomoci se zlepšením dosahu a kvality naší domácí nebo fi remní bezdrátové sítě, podívat podrobněji.

Bezdrátové Wi-Fi sítě jsou dnes považovány za standard, za něco zcela běžného, bez čeho si už skoro ani nedokážeme představit každodenní život. Používáme je nejen v počítačích a chytrých telefonech, ale stále více jsou na nich závislé například i televizory, tiskárny a multifunkce, herní konzole, zábavní systémy, IP kamery a řada dalších prvků domácnosti nebo kanceláře. Jejich používání však přesto nemusí být zcela bezproblémové.
Síla Wi-Fi signálu a potažmo kvalita připojení se s rostoucí vzdáleností koncového zařízení (například chytrého telefonu) a síťového prvku (typicky routeru nebo přístupového bodu) postupně zhoršuje. Na volném prostranství se sice můžeme v ideálních podmínkách připojit i na vzdálenost několika desítek až stovek metrů, jakmile ale zamíříme do bytů, domů, kanceláří a dalších podobných prostředí, situace se může dramaticky změnit. Kromě samotných zdí nebo stropů (kde záleží na tloušťce, použitých materiálech, apod.) může signál rušit množství dalších vlivů – jmenovat můžeme například nábytek, elektrospotřebiče (výrazným narušitelem jsou třeba televizory), a v hustší zástavbě jsou problémem také okolní Wi-Fi sítě, které často můžeme počítat na desítky.
Problémy s tím, že se naše telefony či notebooky odmítají ve vzdálenějších koutech kanceláře či skladu, bytu, domu nebo třeba na zahradě u bazénu k síti připojit, případně je připojení pomalé či nestabilní, tak již řešila či řeší celá řada z nás. Možností existuje více (jmenovat můžeme např. různé zesilovače signálu či adaptéry přenášející signál skrze elektrické rozvody), my se dnes však podrobněji zaměříme na Wi-Fi mesh systémy.


Co to je

Wi-Fi mesh systémem myslíme sadu několika síťových prvků, která běžně zahrnuje řídící jednotku a několik vedlejších jednotek („satelitů“) sloužících pro rozšíření signálu na velkou plochu. Satelity bývají nejčastěji jeden až tři s tím, že v případě potřeby lze přidat další. Zákazník si je už ale většinou musí dokoupit samostatně. Současná řešení jsou v závislosti na konkrétním modelu schopná pokrýt plochu o rozloze až několika stovek m2. Nijak navíc netrpí ani přenosové rychlosti, pohybující se v řádech stovek až tisíců Mb/s, a samozřejmostí je rovněž podpora frekvencí 2,4 i 5 GHz.

Jak to funguje

Princip řešení je velmi jednoduchý – do hlavní jednotky stačí zapojit kabel s připojením k internetu a vše zapojit do elektřiny. Dále samozřejmě záleží na konkrétním výrobci a modelu, ale v řadě případů veškeré další potřebné operace proběhnou již zcela automaticky, bez zásahu uživatele. Jde skutečně o jednoduchou operaci, která nevyžaduje hlubší IT znalosti nebo zkušenosti. Průměrný uživatel by měl vše potřebné zvládnout sám. Výsledkem našeho snažení je jednotná Wi-Fi síť (se shodným SSID) po celé své ploše – připojovaná zařízení tedy vidí jednu jedinou síť, ke které jsou neustále připojena, ať již se nacházejí na kterémkoli místě v jejím dosahu.
Jednotlivé síťové prvky mezi sebou komunikují navzájem, nespoléhá se pouze na komunikaci mezi hlavní jednotkou a satelity. Právě toto je jednou z nejdůležitějších vlastností pro dosažení spolehlivého a rovnoměrného pokrytí s velkým dosahem a rychlou odezvou. Některá řešení mají dokonce pro vzájemnou komunikaci vyhrazenu dedikovanou rádiovou frekvenci, aby neomezovala šířku pásma dostupnou uživateli. Síťový provoz je navíc automaticky řízen tak, aby bylo dosaženo co nejrovnoměrnějšího rozložení zátěže napříč sítí.
Výrobci ke svým produktům nabízejí mobilní aplikace, které uživatele provedou úvodním zprovozněním sítě a následně jim jsou schopny pomoci také s údržbou sítě, podrobnějším nastavením a často i s optimálním rozmístěním satelitů v domácnosti či kanceláři.


Kdo to vyrábí

K dispozici je dnes již celá řada Wi-Fi mesh systémů, jejichž ceny navíc postupně klesají, a stávají se tak dostupné i běžným uživatelům. Vybírat lze z široké nabídky řešení určených jak pro základní (typicky domácí) využití, tak i pro náročné (fi remní) zákazníky.
V současné chvíli Wi-Fi mesh systémy nabízejí např. společnosti Asus, Google, D-Link, Linksys, Netgear, Synology, TP-Link, Ubiquity či Zyxel.


Jaké to má výhody

Výhody jsou z předchozích řádků pravděpodobně zřejmé, ale pojďme si je ještě jednou shrnout. Pomocí Wi-Fi mesh systémů lze vytvořit bezdrátovou síť schopnou bez problémů pokrýt rozsáhlé domácí či fi remní prostory rovnoměrně rozloženým, kvalitním a stabilním signálem. K benefi tům patří i jednoduché zprovoznění a následná obsluha nebo postupně klesající ceny.

Wi-Fi dostalo nové značení

Při výběru mesh systému (ale i dalších bezdrátových prvků) byste dnes mohli narazit na novinku v podobě upraveného značení jednotlivých generací technologie Wi-Fi. Ačkoli do budoucna půjde zcela jistě o zjednodušení, aktuálně může vzniklá situace působit poněkud nepřehledně, protože někde se stále využívá původní značení, ale jinde, zejména u produktových novinek, se již můžeme setkat i s inovovaným schématem. Zkuste si proto zapamatovat, že původní Wi-Fi 802.11n se nově označuje jako Wi-Fi 4, Wi-Fi 802.11ac jako Wi-Fi 5 a pro přicházející Wi-Fi 802.11ax se bude využít značení Wi-Fi 6.Autor: František Doupal, zdroj: www.rmol.cz